© I.O.G. 2011   Velkommen på Idestrup Info Affaldsindsamling April 2017. Så fik vi klaret den årlige affaldsindsamling. I år deltog der 17 voksne, det kunne godt have været bedre. Der blev indsamlet 29 dåser med pant samt 281 dåser uden pant, sammenlagt blev der indsamlet 75 kg. Affald. Sidste år blev der kun indsamlet 129 dåser i år 310 det er simpelthen for dårligt at folk ikke respekterer naturen bedre. Som de tidligere år er der generelt ikke meget affald at samle inde i byen, det er hoved sagligt på indfaldsvejene Østersøvej samt møllevej, det er som om folk lige skal af med øldåsen, inden de kommer hjem. Der var desværre stadig meget affald omkring Sportshallen samt fodboldklubben, brugerne burde passe lidt bedre på, de områder vi for stillet til rådighed i stedet for at svine det til. Det skal også siges at vi ikke samlede noget farligt affald såsom kemikalier og batterier, det må siges at være positivt. Af sjove ting fandt vi en hjemme lavet hashpibe, der er nok nogen der har haft det sjovt. Et meget pænt ur med diamant lignende sten i urkransen. Ellers som de tidligere år en rigtig god dag med godt vejr og højt humør, vi var færdige efter ca. 2,5 time, hvor efter der blev budt på dagmartærter som var sponsoreret af COMA samt øl og vand fra Idestrup EL. Idestrup og Omegns Grundejerforening takker for en hyggelig formiddag samt den gode indsats.