© I.O.G. 2011 Lokalplan *Udbud af parcelhusgrunde,  Højstedgårdvej, Idestrup   Dagligdagen *Foredragsrækken Idestrup fortælleaften LIDT FRA BYEN, LIGE VED VANDET, MIDT PÅ LANDET Bogbussen ER OPHØRT Bus køreplaner Genbrugspladser/Skrald Ang. Rotter Fejlmeld vejbelysning Flagdage Anmelde huller i vejbanen Omfartsvejen om Nykøbing F.   Infosider Love og Bekendtgørelser Afbrænding i Guldborgsund  Beskæring Hegnsloven Bekendtgørelse af lov om hegn   Bekendtgørelse af lov om offentlige veje Cirkulære om lov om offentlige veje Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje  Herreløse katte Lov om hunde En anderledes vej Forenings – kultur – institutions seminar 25. – 26. Marts 2006 Idestrup seminaravis Hent seminaravisen PDF - fylder 10mb PDF  Opfølgende møde 18. april 2006 Velkommen på Idestrup Info