Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester Plejehjemsgudstjenesterne finder sted på tirsdage kl. 14.45. De afholdes i det store fællesrum, kaldet Palmehaven. I sommermånederne vil der være gudstjenester på følgende datoer: 26/5, 2/6, 7/7, 21/7, 4/8 og 18/8. Venner og pårørende er velkomne til at deltage. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Vi fortsætter traditionen med fælles udendørs gudstjeneste for sognene i Sydfalster. I år holdes gudstjenesten på arealet ved Gedesby Mølle d. 25. maj kl. 14.00. Sognepræst Søren Winther Nielsen er prædikant. Man skal selv medbringe en stol at sidde på og hvis man ønsker at drikke kaffe, så også en kaffekurv. Dog vil Gedesby møllelaug også sælge kaffe og kage. Landemode Det store fællesmøde for Lolland-Falster stift afholdes i år onsdag d. 10. juni i Maribo. Der er først gudstjeneste i Maribo Domkirke kl. 13.00 og derefter møde i Bangs Have fra kl. 14.00. Foredragsholder er Massoud Fouroozandeh. Han er valgmenighedspræst i Danmarks første migrantmenighed Church of Love. Den har afdelinger i Odense, København og Århus. Massoud Fouroozandeh er tidligere muslim, men har siden 1997 været aktiv i Church of Love og han blev i 2011 ordineret til sognepræst i Den danske Folkekirke. Han taler under overskriften: "Mission som kirkens opgave". Mødet er åbent for alle. Der betales 100,- kr for kaffe/the m. kage og foredrag. Late Night Der er Late Night i Idestrup fredag d. 3. juli. Idestrup kirke deltager denne gang med en andagt ved vores lokale, nyuddannede cand. theol. Anders Lauritsen. Anderes tilrettelægger andagten, der begynder i kirken kl. 20.30. Den er naturligvis åben for enhver, de har lyst til at deltage. Så benyt lejligheden til at besøge kirken. Uformel udflugt Også denne sommer drager vi til gudstjeneste i en anden kirke i stiftet. Datoen er d. 30 august og denne gang gælder besøget Bandholm kirke, hvor vi deltager i gudstjeneste kl. 16.00. Sognepræst Jeanette Braun prædiker og efter gudstjenesten fortæller hun om Bandholm kirke, der i år fejrer sin 140 års fødselsdag. Tidspunktet lægger op til at vi har et par håndmadder med til aftensmad - og en kande termokaffe, måske. Der er afgang fra præstegården kl. 15.00. Mangler man kørelejlighed kontakter man sognepræsten på 54 14 80 77. Konfirmationsforberedelse Konfirmanderne sæson 2015/2016 forventes at begynde med "at gå til præst" i uge 35. Tidspunktet kendes endnu ikke. Der vil kommer besked ud. Konfirmationsdatoen er i hvert fald fastlagt - det er d. 8. maj 2016. Statistik for 2014 Pr. 1. januar boede der 1962 menensker i Idestrup sogn. Heraf er de 1713 medlemmer af folkekirken. I 2014 blev der: født 10 og døbt 16! 26 døde og heraf blev de 24. kirkeligt begravet/bisat. Der var 24 konfirmander og 6 par blev viet. Præstens ferie Sognepræsten holder ferie 15.06 - 05.07. Embedet passes af Søren Winther Nielsen i Gedser. Tlf. 54 17 90 31. mail: swn@km.dk Konfirmationsdatoer: 2016 - 8. maj 2017 - 7. maj 2018 - 13. maj .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011