Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester - nyt kirkerum! Gudstjenesterne på plejehjemmet har holdt flyttedag. Fra Pyramiden til det nye musiklokale.  I musikrummet bliver gudstjenesten mere intim, for vi kommer rigtig tæt på hinanden. Det giver mere kontakt mellem menighed, præst, kor og organist. Og måske bliver der ikke helt så varmt i musikrummet om sommeren som i Pyramiden. Det sætter især præsten pris på! Gudstjenestetidspunktet er stadig 14.45. Bortset fra juleaften, hvor der er gudstjeneste i Pyramiden kl. 10.00. Af hensyn til plads og juletræ. Datoerne er i øvrigt 6/12, 3/1, 24/1 og 21/2. Familie og venner er stadig velkomne - der er altid plads til en til: I Blomsterhaven er der juleandagt allerede d. 17/12 kl. 13.30 Sognepræsten læser juleevangeliet og Bitten Schneidereit akkompagnerer organist Sonja Mahler på sin fløjte. Der kommer naturligvis også et par korpiger til at lede salmesangen. Luciagudstjeneste Traditionerne står i kø i december. Også den, at 5. klasse går Lucia i kirken. Det sker søndag d. 11. december kl. 10.30 under ledelse af John Wismarch og Lene Selling. Luciabørnene synger nogle sange som indledning til gudstjenesten. Andagter I år kommer Pensionistforeningen til juleandagt i kirken onsdag d. 7. december kl. 14.00. Her er mulighed for at sidde en halv times tid og mærke adventstidens stemning og synge et par gode salmer. Børnehavens børn og personale kommer sammen med vores enlige dagplejemor med dagplejebørn til andagt i kirken tirsdag d. 20. december kl. 10.00. Børnenes bedsteforældre er også inviteret, så når de stor børnehavebørn har opført krybbespil og salmerne er sunget går alle til risengrød i børnehaven. Idestrup Privatskole har sidste skoledag i 2016 d. 21. december. Der er juleandagt for skolen denne dag kl. 10.00. Alle andagter er naturligvis åbne for enhver, der har lyst til at deltage. Koncert Fredag d. 16. december kl. 16.00 optræder Valby Seniororkester og koret Soul Invitation under ledelse af hhv. Mads Bjørn Nielsen og Stefan Ægidius. Mads Bjørn kommer fra Marielyst og studerer til dagligt på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Seniororkestret består af 22 blæsere og strygere samt til denne koncert også en violinsolist fra Malmø Operaorkester, Sofie Hjort. Sofie skal være solist i Johan Svendsen's "Romance", og foruden musik til det britiske hof af Händel opfører koret og orkestret sammen Ingemanns digt "Falster". Digtet er skrevet et år før Ingemanns død og sat i musik af Mads Bjørn. Desuden skal der selvfølgelig synges julesalmer sammen. Koncerten ligger i øvrigt i forlængelse af receptionen i konfirmandstuen fra 13.00-15.00 - se omtale andetsteds. Minikonfirmandafslutning Minikonfirmander hold 2 afslutter undervisningen ved gudstjenesten i kirken d. 18. december kl. 14.00. Efterfølgende er der en lille sammenkomst i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne til at deltage. Juleaften er der gudstjenester i kirken kl. 14.30 og kl. 16.00. Tag gerne en salmebog med. Nytårskaffe Nytårsdag, d. 1. januar 2017 er der kaffe i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 14.00. Det er en god anledning til at hænge lidt ud oven på julen og nytåret og ønske hinanden "Godt Nytår". Uformel kirkekaffe er små sammenkomster efter højmesserne i januar-februar og marts. Højmesser er de gudstjenester, der ligger kl. 10.00 og 10.30. Menighedsrådsmedlemmerne laver på skift kaffe og te og køber småkager, som serveres i engangskopper i graverhuset. Så der lidt på feltfod, men rigtig hyggeligt. Så vel mødt. Datoerne er: 8/1, 22/1, 12/2, 26/2 og 5/3. Pizza-gudstjeneste Søndag d. 15. januar er der gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Konfirmanderne forventes at medvirke ved gudstjenesten. Bagefter inviteres til pizzaspisning i konfirmandstuen. Alle er naturligvis velkomne. Tilmelding er nødvendig til sognepræsten senest torsdag d. 12/1, enten på tlf. 54 14 80 77 eller bekn@km.dk  Fælles reformationsfejring Samarbejdet mellem sognene i den gamle Sydfalster kommune fortsætter med et foredrag i konfirmandstuen i Væggerløse tirsdag d. 17. januar kl. 19.00. Sognepræst Jesper Bacher kalder sit foredrag om Martin Luther for: "Ordet på bordet - Luther mellem himmel og jord". Det er gratis at deltage og alle er naturligvis velkomne. Det samme glæder tirsdag d. 21. marts, hvor der er musikalsk foredrag i Gedesby kirke. Teolog og musiker Søren Juhl fortæller og spiller unde titlen: "Martin Luther - mennesket og musikken". Fælles møde om mission Endnu et fælles arrangement løber af stablen tirsdag d. 7. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen i Væggerløse. Her kommer missionær Else Højvang og fortæller om sit arbejde i Tanzania. Her er alle også hjerteligt velkomne. Konfirmationsdatoer: 2017: 7. maj, 2018: 13. maj 2019: 5. maj Ferie Sognepræsten holder den ferie, der skal afvikles før 1. maj således: 28/1- 8/2 og 25/2 - 2/3. Der henvises til Anders M. Lauritsen i Væggerløse, 54 17 70 03, amal@km.dk og Søren W. Nielsen i Gedser, 54 17 n90 31, swn@km.dk .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011