Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester På plejehjemmet holdes der gudstjenester på følgende dage: 21/5, 4/6, 18/6, 16/7, 30/7 og 13/8. Gudstjenesten er for plejehjemmets beboere, venner og familie. Den afholdes kl. 15.00 i Pyramiden. Sygehuspræsten Er man indlagt på sygehuset kan man komme til at tale med sygehuspræsten. Afdelingens personale kan formidle kontakten. Sygehuspræst Birthe Friis har telefontid mandag-torsdag 8.30-9.30 og nummeret er 29 47 06 33. Der er også gudstjenester på sygehuset - spørg personalet. Man kan naturligvis også altid kontakte sin egen sognepræst. Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Gedser odde. Mandag d. 9. juni kl. 14.00 holdes for 3. gang fælles gudstjeneste for sognene i den gamle Sydfalster kommune. Denne gang foregår det ved Sydstenen. Prædikant er Jette Walther Birk, Væggerløse.  Tag gerne eftermiddagskaffen og stole med. Tæpper eller parasoller. Ingen kender vejret før selve dagen. Uformel udflugt - Rasted kirke Sognepræst og provst Anne- Birgitte Villadsen forestår højmessen i Radsted kirke søndag d. 18. maj kl. 10.30. Folk fra Idestrup inviteres denne dag på såkaldt "uformel udflugt" til Radsted kirke og præstegård. Vi deltager i gudstjenesten. Anne-Birgitte Villadsen fortæller derefter om kirken og så samles vi med de medbragte madpakker i haven eller præstegårdens konfirmandstue, afhængigt af vejret.  Fælles afgang fra kirkepladsen, Møllevej 24 kl. 9.45. Man er også velkommen til selv at køre til Radsted - så mødes vi der. Har man brug for transport eller for at arrangere samkørsel - kontakt sognepræsten. Fælles udflugt til Rostock I lighed med de foregående år arrangeres en fælles udflugt for sognene på Sydfalster. Turen går denne gang til Rostock og den finder sted lørdag d. 20. september. Vi mødes i Gedser færgehavn kl. 8.30 og sejler med færgen kl. 9.00. Hjemkomst samme sted kl. 21.45  (regner vi med).  Prisen bliver sandsynligvis 300,- kr. pr. person. Pladserne tildeles dem, der kommer først til mølle. 30 pr. pastorat. Tilmelding på 54 14 80 77 eller bekn@km.dk Mere fyldig information udsendes til de tilmeldte når programmet er på plads. Cykelruter - Kirkeruter Der er lavet forskellige cykel/bilruter mellem nogle af kirkerne på Lolland-Falster. Tanken er vel, at man skal køre gennem landskabet og glæde sig over, hvad man ser undervejs. Bl. a. kirkerne. Nu er mange af kirkerne jo ikke åbne. Hvis man har en smartphone eller andet udstyr, der kan scanne en QR-kode, så vil der ved kirkerne være opsat en kode i udhængsskabet. Den kan man scanne også kan man høre og se noget om kirken. På vores egn går ruten fra Sønder Kirkeby kirke til Idestrup, videre til Gedesby, Skelby og Væggerløse. Idestrup kirke er med i Vejkirkeordningen. Det betyder, at kirken er åben mandag til torsdag fra 8.00 - 16.00 og fredag fra 8.00 til 13.00. Hvert år udgives der en vejkirkebrochure. I den kan man se, hvilke kirker der er åbne hvornår. Man er velkommen til at hente en brochure i kirkens våbenhus. Den er god at have liggende i bilen, hvis man lige er ude at køre en tur og kommer i nærheden af en kirke, man har lyst til at besøge. Fællesspisning 25. maj Søndag d. 25. maj er der gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen. Invitationen gælder alle aldre. Man kan melde sig til Pia Zacchi 61 68 76 06 eller Charlotte Sørensen 61 68 90 70 eller måske nemmest til sognepræsten på 54 14 80 77 bekn@km.dk   senest onsdag d. 21. maj Landemode - Årsmøde Alt skal skifte navn i disse år. Ingenting må hedde det, som det altid har heddet. Derfor har Landemodet skiftet navn til Årsmøde. Årsmødet for Lolland-Falster Stift finder sted lørdag d. 14. juni og er åbent for alle interesserede. Programmet lyder på gudstjeneste kl. 12.30 i Maribo Domkirke. Provst Bjarne Madsen prædiker og biskoppen kreerer den nye provst for Falster provsti, Michael Fagerlund. Kl. 13.45 fortsættes i Bangs have med kaffe og årsberetning ved biskoppen og stiftsrådsformand Bent Normann Olsen. Kl. 15.30 holder filminstruktør Nils Malmros foredrag med titlen: "At kende sandheden". Det koster 100 kr at deltage og man melder til på LFSTIFT@KM.DK Konfirmationsforberedelse Den nye lov om heldagsskole ændrer mange ting. I mange år har konfirmationsforberedelsen fundet sted i morgentimerne fra 8.00-9.30 til både konfirmander, forældres og præstens tilfredshed. Det er ikke sikkert, at det kan fortsætte sådan.  I skrivende stund vides det ikke, hvornår forberedelsen i næste sæson vil foregå. Der vil blive sendt informationen til kommende konfirmander og forældre når der foreligger en afklaring. Eller - hvis det bliver meget vanskeligt at indpasse konfirmationsforberedelsen i skemaet - så vil der blive afholdt et møde for de involverede til drøftelse af tidspunktet. Konfirmationsdatoer for de næste år: 2015: 3. maj 2016: 8. maj 2017: 7. maj 2018: 13. maj Statistik Pr. 1. januar 2014 bor der 1969 mennesker i Idestrup sogn. Af dem er de 1725 medlemmer af Folkekirken. I 2013 døde der 40 mennesker og der blev begravet/bisat 36 fra kirken.  Der blev født 10 børn og døbt 6. Der blev konfirmeret 27 konfirmander og viet 4 par og velsignet 1 par. Ferie Sognepræsten holder ferie 21. juni til 11. juli. Embedet passes af Jette W. Birk i Væggerløse. Tlf. nr. 54 17 70 03 .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011