Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester På plejehjemmet holdes der gudstjenester på følgende dage: 10/9, 24/9, 15/10, 29/10, 12/11 Gudstjenesten er for plejehjemmets beboere, venner og familie. Den afholdes kl. 15.00 i Pyramiden. Fælles udflugt til Rostock - sidste udkald! Der er få ledige pladser på turen til Rostock lørdag d. 20. september. Vi mødes i Gedser færgehavn kl. 8.30 og sejler med færgen kl. 9.00. Hjemkomst samme sted kl. 21.45  (regner vi med).  Prisen bliver 300,- kr. pr. person. Tilmelding senest d. 31. august til Jette W. Birk 54 17 70 03. Fordi: Præsten er fraværende: 20.-21. august til Stiftspræstestævne og har derefter ferie 22.08 til 04.09 Besøg fra Tanzania En gruppe på 3 kirkelige medarbejdere fra Tanzania besøger i efteråret Lolland-Falster Stift. Onsdag d. 1. oktober er afsat til sognene i den gamle Sydfalster kommune. Alle sognene her har bidraget økonomisk til gæsternes ophold. Vi forventer, at der bliver et offentligt arrangement i et af sognene d. 1. oktober, se venligst i dagspressen. Alle Helgen  Ved gudstjenesten Alle Helgens søndag d. 2. november kl. 10.00 læses navnene på alle dem, vi har mistet i Idestrup i årets løb. Efter højmessen inviterer menighedsrådet på en beskeden frokost i konfirmandstuen. Filmaften Tirsdag d. 11. november kl. 19.00 inviteres til filmforevisning i konfirmandstuen i Idestrup. Det er et fællesarrangement med Væggerløse, Skelby-Gedesby og Gedser sogne. Der serveres kaffe og kage. Arrangement er gratis og alle er velkomne. Høstgudstjeneste og reception for graveren. Søndag d. 28. september er der høstgudstjeneste. Det er graver Leif Rasmussens sidste gudstjeneste som fastansat ved Idestrup kirke. I den anledning inviterer menighedsrådet alle, der har lyst til at tage afsked med graveren til reception i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 10.00. Studiekreds - Mattæus-evangeliet Har man lyst til at få læst lidt i Bibelen, få en kop kaffe og drøfte verdenssituationen, så findes en studiekreds som mødes 3 gange i efteråret. Datoerne er 6/10, 3/11 og 1/12. Møderne finder sted i konfirmandstuen fra kl. 15.00. I efteråret begynder vi ved Mattæus kap. 19. Sydfalsterkoret Der er koncert i Idestrup kirke 26.11 kl. 19.00. Sydfalsterkoret optræder med et blandet program, bestående af kirkemusik, efterårssange og advents og julesange. Konfirmationsforberedelse I året 2014-2015 er konfirmationsforberedelsen fastlagt til at finde sted i konfirmandstuen på torsdage fra 14.40-16.10. Vi begynder torsdag d. 11. september. Konfirmanderne og deres familier inviteres til et lille introduktionsmøde søndag d. 21. september. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14.00 og fortsætter med en kop kaffe og information i konfirmandstuen. Medbring gerne konfirmandernes dåbsattester - hvis muligt, så helst i kopi. Der er konfirmation i Idestrup kirke d. 3. maj 2015 kl. 10.00   Konfirmationsdatoer for de næste år: 2016: 8. maj 2017: 7. maj 2018: 13. maj Statistik Pr. 1. januar 2014 bor der 1969 mennesker i Idestrup sogn. Af dem er de 1725 medlemmer af Folkekirken. I 2013 døde der 40 mennesker og der blev begravet/bisat 36 fra kirken.  Der blev født 10 børn og døbt 6. Der blev konfirmeret 27 konfirmander og viet 4 par og velsignet 1 par. .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011