Kirken:  Møder og meddelelser Konfirmationsforberedelse 2016-2017 Det er endnu ikke fastlagt, hvornår konfirmationsforberedelsen vil finde sted i den kommende sæson. Undervisningen begynder i august, men præcis hvornår afhænger af tidspunktet. Der kommer besked ud til 7. klasses elever og forældre. Konfirmationsdatoen i 2017 er fastsat for længst. Det er d. 7. maj. I 2018 er det d. 13. maj og i 2019 d. 5. maj. Derefter vil konfirmationsdatoen i Idestrup ligge fast. Det vil være første søndag i maj. Menighedsrådet i Væggerløse har besluttet at lægge konfirmationen på Store bededag fra 2019. Dermed ophører den hidtil gældende ordning, at Idestrup og Væggerløse skiftedes til at holde konfirmation 1. og 2. søndag i maj. Præsten i Idestrup foretrækker konfirmation i maj, fordi det som regel er rimelig godt vejr når vi når lidt hen i foråret. Og der er så mange andre, der har konfirmation Store Bededag, så der er ingen grund til at belaste den ydereliger. Menighedsrådets tilsluttede sig. Plejehjemsgudstjenester Der holdes gudstjenester i Pyramiden d. 7/6, d. 12/7, 16/8 og 30/8. Alle dage kl. 14.45. Familie og venner til beboerne er velkomne. Landemode Der afholdes landemode i Maribo d. 8. juni. For næste 100 år siden kaldte højskoleforstander Mads Peter Schmidt i Nørre Ørslev det for "denne noget forældede institution". Men den lever altså stadig. Der begyndes kl. 13.00 i Domkirken med gudstjeneste ved Michael Fagerlund, Falsters provst. Kl. 14.00 holdes landemodet i Bangs Have med beretning ved biskop Steen Skovsgaard og formanden for stiftsrådet, Bent Normann-Olsen. Der er foredrag om Treenigheden ved billedhugger og teolog Hein Heinesen.Landemodet er åbent for alle. Prisen er 120,- kr. Man kan melde sig til lfstift@km.dk eller tlf. nr. 54 85 02 11. Late Night-andagt 1. juli I forbindelse med Idestrups Late Night-arrangement holdes der andagt i kirken. Det siges jo, at gammel kærlighed ikke ruster og her er et bevis: Selvom sognepræst Anders M. Lauritsen har rigeligt at se til i sit eget sogn, Væggerløse, så har han alligevel tilbudt at lave en andagt i Idestrup kirke i samarbejde med korleder Iben Romme. Andagten begynder kl. 20.30 og er åben for alle - naturligvis! Kirkerundvisninger Sognepræsten fortæller om Idestrup kirke og kirkegårdene et par gange i sommerens løb. Det er tirsdag d. 12. juli kl. 19.00, mandag d. 1. august kl. 10.00 og tirsdag d. 23. august kl. 16.00. Vi mødes foran kirkedøren. "Uformelle" havefrokoster Vi har det jo hyggeligt med vores "uformelle" kirkekaffe om vinteren og jeg tænker, at vi kunne forsøge med nogle uformelle sommersammenkomster i præstegårdshaven efter et par højmesser. Man tager sin madpakke med, menighedsrådet giver øl og vand og vi kan hurtigt tage borde og stole fra konfirmandstuen. Og der kan vi jo sidde, hvis vejret er for dårligt til udendørs ophold. Følgende søndage inviteres til samspisning: 12/6, 17/7 og 14/8. Uformel udflugt Vores udflugt bliver denne gang en efterårstur. Den vil gå til Eskilstrup kirke søndag d. 2. oktober. Mere herom i næste kirkeblad. Statistik for 2015 Pr. 1. januar boede der1960 mennesker i sognet. Heraf er de 1696 medlemmer af folkekirken. I 2015 blev der født 15 og døbt 18 børn og unge. Der var 37 dødsfald og heraf blev 30 bisat eller begravet kirkeligt. Der var 5 vielser og 2 velsignelser og der var 20 konfirmander. Præstens ferie Sognepræsten holder ferie fra 20.06-10.07. Kollegaen i Væggerløse, Anders M. Lauritsen passer embedet. tlf. nr. 54 17 70 03  amal@km.dk Konfirmationsdatoer: 2016 - 8. maj 2017 - 7. maj 2018 - 13. maj .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011