Kirken:  Møder og meddelelser Uformel kirkekaffe I marts måned serveres der "uformel kirkekaffe" i graverhuset to gange. Det er efter højmesserne d. 1. og d. 22. marts. Plejehjemsgudstjenester Plejehjemsgudstjenesterne finder nu sted på tirsdage kl. 14.45. Her i foråret er der planlagt gudstjenester på følgende datoer: 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5. Venner og pårørende er velkomne til at deltage. Pensionistforeningen Idestrup menighedsråd inviterer hvert år i marts sognets pensionistforening og andre ældre til møde i konfirmandstuen. Det er i år onsdag d. 11. marts kl. 14.00. Der serveres kaffe, boller og lagkage og underholdning. Studiekredsen Sidste møde i vinter afholdes d. 16/3. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 15.00, drikker en kop kaffe eller te og læser og taler om det læste. Information og salmesang Konfirmandrene og deres forældre inviteres til møde i kirken onsdag d. 15. april kl. 19.00. Vi vil synge en række salmer, hvoraf nogle vil blive sunget ved konfirmationen d. 3. maj. Derudover vil der være information om konfirmationen og dens forløb. Fællesspisning Efter gudstjenesten d. 8. marts kl. 16.00 vil der være fællesspisning i konfirmandstuen. Der serveres pizza. Tilmelding til sognepræsten senest d. 5. marts 54 14 80 77 - bekn@km.dk DR JuniorKoret i Idestrup kirke Der er forårskoncert i Idestrup kirke d. 11. april kl. 15.00. Entre 50,- kr, som betales ved indgangen. Se andetsteds i bladet. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Vi fortsætter traditionen med fælles udendørs gudstjeneste for sognene i Sydfalster. I år holdes gudstjenesten på arealet ved Gedesby Mølle d. 25. maj kl. 14.00. Sognepræst Søren Winther Nielsen er prædikant. Man skal selv medbringe en stol at sidde på og hvis man ønsker at drikke kaffe, så også en kaffekurv. Dog vil Gedesby møllelaug også sælge kaffe og kage. Konfirmationsdatoer: 2016 - 8. maj 2017 - 7. maj 2018 - 14. maj .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011