Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester  Der holdes gudstjenester på plejehjemmet følgende datoer: 5.september, 3. oktober, 17. oktober, 7. november og 21. november. Gudstjenesterne holdes i Pyramiden og begynder kl. 14.45. Pårørende og gæster er velkomne til at deltage. Konfirmandundervisning 2017- 2018 Undervisningen af konfirmander begynder torsdag d. 31. august. Det ser ud til, at det er morgentimer. Dvs. fra kl. 8.00 til 9.30. Det foregår i konfirmandstuen, Møllevej 35. De nye konfirmander og deres forældre inviteres til gudstjeneste og efterfølgende informationsmøde i Idestrup kirke søndag d. 3. september kl. 16.00. Konfirmationen i 2018 finder sted d. 13. maj kl. 10.00. I 2019 er datoen 5. maj. Høstgudstjeneste Når sommeren går på hæld og vi samler årets afgrøder og frugter i lader og dybfrysere holder vi også en særlig høstgudstjeneste for at takke for livets opretholdelse. Det er d. 24. september kl. 10.00. Kirken vil være smukt pyntet og vi samler denne dag ind til Kirkens Korshær og DSUK (Danske sømands- og udlandskirker). Præstepraktikant I Lolland-Falster stift blev der for nogle år siden opfundet en særlig præstepraktik. Studerende fra universiteterne bliver inviteret hertil for at stifte bekendtskab med kirkelivet, som det forgår her på øerne. I år er Idestrup sogn tilmeldt som praktiksted og det betyder, at vi modtager en studerende i weekenden 6.-8. oktober. Ifølge planen skal praktikanten prædike om søndagen. Så vi glæder os til at præsentere sognet og høre en præstespire forkynde. Strikkeklubben Vi fortsættermed at strikke dåbsservietter til kirkens dåbsbørn. I efteråret mødes vi i konfirmandstuen mandag d. 11. september, mandag d. 9. oktober og onsdag d. 22. november. Det er kl. 14.30-16.30. Minikonfirmandundervisning Det vil blive tilbudt kristendomsundervisning for sognets 3. klasser i perioden fra efterårsferien til jul. Indbydelser vil blive udsendt i begyndelsen af oktober. Bordsamtaler - Tischreden I anledning af reformationsjubilæet har sognene på Sydfalster planlagt 3 aftener med spisning og samtaler som på Luthers tid. Eller noget, der forsøger at ligne. Der vil blive serveret et måltid mad og øl og der vil blive holdt et oplæg til videre drøftelse. Onsdag d. 4. oktober kl. 18.00 i eller i omegnen af Gedser. Stedet oplyses ved tilmelding til sognepræst Søren Winther Nielsen 54 17 90 31  swn@km.dk Torsdag d. 12. oktober kl. 18.00 i konfirmandstuen i Idestrup. Tilmelding til sognepræst Benedikte Knudsen 54 14 80 77  bekn@km.dk Tirsdag d. 24. oktober kl. 18.00 i konfirmandstuen i Væggerløse. Tilmelding til sognepræst Anders Martin Lauritsen 54 17 70 03  amal@km.dk Vi beder om tilmeldinger senest 2 dage før arrangementet løber af stablen. Man kan forhøre sig om menuen. Tanken er, at vi i Idestrup skal have gule ærter og pølse m. øl. Udgangspunktet for samtalerne vil være Luthers lille katekismus. Med emnet Fadervor første gang, Trosbekendelsen i Idestrup og De ti bud i Væggerløse. Vel mødt til en række fornøjelige aftener! Alle Helgen - kirkefrokost Den første søndag i november er den dag, hvor vi i særlig grad mindes vores døde. Efter højmessen, hvor navnene på sognets døde læses op, inviterer menighedsrådet på frokost i konfirmandstuen. Koncert i Kirken Sydfalsterkoret under ledelse af Birgitte Getting giver advents/julekoncert i kirken onsdag d. 29. november kl. 19.00. Alle er velkomne og det koster ingenting at få denne musikalske optakt til december. .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011