Kirken:  Møder og meddelelser Konstitution Menighedsrådet har konstitueret sig.  Erik Skafte Christensen er formand, Søren Bonde er næstformand og kontaktperson, Jytte Brund er kirkeværge, Kurt Hansen er kasserer, Kirsten Bonde er præstegårdsudvalgsformand og Steen Frilund Christiansen er formand for kirkegårdsudvalget. Plejehjemsgudstjenester Musikrummet har vist sig at være for trangt til gudstjenestebrug, så vi rykker gudstjenesten tilbage til Pyramiden. I foråret er der gudstjenester på følgende tirsdage: 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5 og 23/5. og det er kl. 14.45. Gæster er velkomne til at deltage. Uformel kirkekaffe To gange endnu i marts er der uformel kirkekaffe efter højmessen. Det er 12. marts og 26. marts. Det foregår i graverhuset, hvor der er lejlighed til lidt samvær over en kop kaffe eller te. Pensionisteftermiddag Vanen tro afholder menighedsrådet møde for pensionistforeningen og alle andre ældre i sognet i konfirmandstuen i marts. Det er onsdag d. 15. marts kl. 14.00. Menighedsrådet byder på et underholdende foredrag og kaffe med boller og lagkage. Konfirmandforældresalmesang Konfirmanderne og deres forældre inviteres til et møde i kirken onsdag d. 5. april kl. 19.00. Vi vil drøfte spørgsmål i forbindelse med den forestående konfirmation d. 7. maj og synge nogle salmer. Gudstjeneste med "minikoret" Korleder Iben Romme har startet et kor for børn i 4.-5.-6.klasse. Det er tænkt som uddannelse til måske senere optagelse i kirkekoret. Ved gudstjenesten Palmesøndag d. 9. april kl. 14.00 medvirker "minikoret" ved gudstjenesten. Fælles reformationsfejring På Sydfalster glemmer vi ikke, at vi for få år siden var en kommune. Der er stadig mange fælles tiltag her i det sydligste Danmark. Tirsdag d. 21. marts er der musikalsk foredrag i Gedesby kirke. Teolog og musiker Søren Juhl fortæller og spiller unde titlen: "Martin Luther - mennesket og musikken". I oktober viderefører vi reformationsfejringen med 3 temaaftener. Et emne fra reformationen vil blive drøftet og der vil blive serveret "reformationsmad". Datoerne bliver sandsynligvis 4., 12. og 24. oktober. Fælles friluftgudstjeneste 2. pinsedag I år ligger 2. Pinsedag d. 5. juni, som jo altså er Grundlovsdag. Menighedsrådene i Sydfalster har dog besluttet at fastholde den fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Denne gang bliver gudstjenesten afholdt i præstegårdshaven i Idestrup. Det er kl. 14.00 og man bedes medbringe en stol. Selvfølgelig kan man også tage sin kaffekurv med. I tilfælde af dårligt vejr går vi kirken og drikker kaffen i konfirmandstuen. Sydfalsterkoret medvirker ved gudstjenesten. Strikkeklub - dåbsservietter Vi prøver at lave en strikkeklub, hvor formålet er at strikke dåbsservietter til kirkens dåbsbørn. Meningen er, at dåbsbarnet får servietten med hjem som minde om dåben. Der er fastsat tre datoer i foråret: 27. marts, 24. april og 22. maj. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 14.30 -16.30. Der vil være indkøbt garn og mønstre, men tag gerne selv nogle pinde med. Af hensyn til garnindkøbet vil det være godt at vide lidt om interessen, så  skriv gerne en besked på bekn@km.dk eller ring på 54 14 80 77. Det er dog ikke nødvendigt - mød frejdigt frem til hygge og strik. Konfirmationsdatoer: 2017: 7. maj, 2018: 13. maj 2019: 5. maj Ferie Sognepræsten holder den ferie, der skal afvikles før 1. maj således: 25/2 - 2/3. Der henvises til Anders M. Lauritsen i Væggerløse, 54 17 70 03, amal@km.dk og Søren W. Nielsen i Gedser, 54 17 n90 31, swn@km.dk .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011