Kirken:  Møder og meddelelser Konfirmationsforberedelse 2016-2017 Når dette kirkeblad kommer rundt er konfirmationsforberedelsen forhåbentlig gået i gang. Kirkebladet skrives sidst i juli og på dette tidspunkt vides endnu ikke, hvornår forberedelsen kommer til at finde sted.  MEN - efter gudstjenesten søndag d. 11. september kl. 16.00 vil der være et kort orienteringsmøde i konfirmandstuen. Om undervisning, kirkegang og konfirmationsdagen. Der vil blive serveret øl og vand. Konfirmationsdatoer: 2017: 7. maj, 2018: 13. maj 2019: 5. maj Høstgudstjeneste Vi takker for høsten ved gudstjenesten søndag d. 28. september kl. 10.00. Graverne pynter kirken og vi synger de traditionelle høstsalmer. Uformel udflugt Sognets uformelle udflugt har i denne sæson sneget sig hen i efteråret. Søndag d. 2. oktober er der tur til gudstjenesten i Eskilstrup kirke kl. 10.30. Sognets nye præst, Torben Jørgensen, prædiker og vil efter gudstjenesten fortælle lidt om Eskilstrup kirke. Derefter kører vi til konfirmandstuen og spiser vores medbragte mad. Turen køres i privatbiler og har man brug for kørelejlighed kan man henvende sig til sognepræst Benedikte Knudsen på 54 14 80 77. Der er afgang fra kirkepladsen kl. 10.00. Minikonfirmander Der vil blive tilbudt minikonfirmandundervisning til elever i 3. klasse i efteråret. Der kommer indbydelser ud i begyndelsen af oktober. Fru Luther i Idestrup kirke Onsdag d. 2. november kl. 19.00 tager vi hul på reformationsfejringen med et teaterstykke, der handler om Luthers kone, Katharina - eller Kæthe. Alle er velkomne. Se yderligere omtale andetsteds i kirkebladet. Alle Helgen Traditionen tro holder vi højmesse Alle Helgens dag kl. 10.00. Navnene på de mennesker i sognet, der er døde siden sidste Alle Helgen bliver læst op. Fløjtenist Bitten Schneidereit vil akkompagnere organist finn O. Møller ved salmesangen. Efterfølgende inviteres til kirkefrokost i konfirmandstuen. Menighedsrådet er vært ved en gang smørrebrød. Visitats Biskop Steen Skovsgaard og provst Michael Fagerlund kommer på visitats i Idestrup d. 13. november. De deltager i gudstjenesten og biskoppen taler til menigheden. Efter gudstjenesten bliver der lejlighed til at hilse på øvrigheden ved en lille reception. Plejehjemsgudstjenester Der holdes gudstjenester i Pyramiden d. 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11 6/12. Familie og venner til beboerne er velkomne. .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011