Kirken:  Møder og meddelelser Plejehjemsgudstjenester Juleaften er der gudstjeneste kl. 10.00 i det store fællesrum på plejehjemmet og kl. ca. 10.45 i Blomsterhaven. Pårørende og venner til beboerne er velkomne til at deltage. I øvrigt holdes gudstjenester på følgende tirsdage kl. 14.45: 24/11, 8/12, 5/1,19/1, 2/2 og 16/2 Luciagudstjeneste I år falder Lucia dag på en søndag, d. 13. december. Ved gudstjenesten kl. 10.30 vil 5. klasse under ledelse af John Wismarch og Malene Fogh gå Lucia og bidrage med nogle sange. Andagter I december er der traditionen tro et par særlige gudstjenester i kirken. Først er det dagplejen og børnehaven, der sammen med personale og bedsteforældre indleder julen med et lille krybbespil, hvor de ældste børnehavebørn har rollerne. Det er torsdag d. 17. december kl. 10.00 og alle er naturligvis velkomne til at deltage. Næste morgen, fredag d. 18. december kl. 9.30 indleder Idestrup Privatskole juleferien med kirkegang og salmesang. Også her er alle velkomne. Minikonfirmandafslutning Idestrup sogns allerførste hold minikonfirmander slutter undervisningen med en gudstjeneste i kirken søndag d. 20. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten vil der være en lille reception i konfirmandstuen. Forløbet er endnu ikke planlagt, men der vil blive uddelt diplomer. Juleaften er der gudstjenester i kirken kl. 14.30 og kl. 16.00. Tag gerne en salmebog med. (Og har du ikke den "nye" fra 2002 kunne den være et julegaveønske:) Nytårskaffe Der er lejlighed til at ønske hinanden godt nytår ved kaffen efter gudstjenesten nytårsdag d. 1. januar kl. 14.00. Vi samles i konfirmandstuen og puster ud oven på julens strabadser. Uformel kirkekaffe I det nye år holder vi fast i skikken med "uformel kirkekaffe" i januar, februar og marts. Efter alle højmesser (kl. 10.00 eller 10.30) har et menighedsrådsmedlem lavet kaffe og serverer den i graverhuset. Serveringen er ganske lavpraktisk med plastickrus og småkager - men det er jo heller ikke servicet, der skaber fællesskabet. Datoerne i januar og februar er 10/1, 17/1, 7/2, 14/2 og 28/2 Pizzagudstjeneste Konfirmanderne vil rigtig gerne samles til pizzaspisning og fællessang i konfirmandstuen og de har lovet at deltage aktivt i gudstjenesten søndag d. 24/1 kl. 16.00. Unge som gamle, store som små er selvfølgelig velkomne til at deltage i spisningen. Der meldes til til sognepræsten senest torsdag d. 21/1 på tlf. nr. 54 14 80 77 eller bekn@km.dk Konfirmationsdatoer: 2016 - 8. maj 2017 - 7. maj 2018 - 13. maj .   Velkommen på Idestrup Info © I.O.G. 2011