© I.O.G. 2011 Afsnit  Jernalderfund Idestrup er pludselig blevet en 1000 år ældre landsby I midten af september viste prøve-udgravninger på den nye udstykning ved Højstedgårdvej både sten- og jernalderfund. Vi har hele tiden regnet med at Idestrup er opstået i årene 1000-1200, men nu er der gjort fund, der tyrder på at her har været en landsby i romersk jernalder fra mellem år 0 og 400. Det fortæller Anna-Elisabeth Jensen fra Museet Falsters Minder, der sammen med mandskab fra Stiftsmuseet i Maribo har foretaget en række prøve-udgravninger, i den nye udstykning ved Højstedgårdvej, for at fastslå om der er væsentlige fund i området - Og det er der ! fastslår Anna-Elisabeth Jensen. Der er gjort fund, der tyder på at der har været en jernalderbeboelse lige her i den Nordlige del af udstykningen bl.a. er der fundet rester af affald og vigtigst er stolpehuller, der helt tydeligt viser at her har ligget gårde. Tidligere omkring år. 1838 blev der udgravet to bronzealderhøje, der lå hhv. Nord og Syd for Kirkevej. Dengang fandt man en række urner og personligt udstyr i form af pincetter og en dragtnål. Udover jernalderfundene har vi også gjort fund fra den tidlige bondestenalder, der ligger ca. 3000 år før vores tidsregning, fortæller Anna-Elisabeth Jensen. Og vi mener at fundene kan give os en helt ny viden om Idestrup. Derfor er der indsendt et budgetforslag til Kulturarvstyrelsen til yderligere udgravninger, hvorefter der i samråd med Sydfalster kommune skal tages endelig stilling til om vi fortsætter. Vi håber på at få en afklaring vedrørende økonomi til egentlige udgravninger her i midten af oktober slutter Anna Elisabeth Jensen. Velkommen på Idestrup Info